SÅDAN SER VORES NYE MODEL UD

TILBAGEBLIK

De fleste arrangører i Norden kender os efterhånden, og langt de fleste har vi haft et professionelt og værdifuldt samarbejde med. Siden vi startede i 2009, har meget ændret sig, men ikke på vores kerneydelse - billedservice. Vi har fra dag ét haft den vision at billeder af deltagere, for deltagere, ikke må udgøre en ekstra udgift ved deltagelse til et motionsarrangement.

Selvom financieringsmodellen har ændret sig undervejs fra arrangørbetaling til nu at være financieret af samarbejdspartnere på lige fod med sponsorater til diverse motionsarrangementer, er modellen den samme. For den virker! Og efterhånden har langt de fleste arrangører da også fået øjnene op for værdien af visuelt materiale..

Vi har også måtte tilpasse os den evigt forandrelige arrangementsbranche, hvor vi har gjort os en masse værdifulde erfaringer.

DEN NYE MODEL

Vi har været ude til hundredevis af arrangementer og har taget millioner af billeder af deltagere, hvilket har skabt et personligt og varigt forhold mellem deltagerne og os. Vi har for nuværende, mere end 150.000 motionsaktive som hver uge modtager vores nyhedsbrev og som jævnligt går ind og henter deres nye, såvel gamle billeder fra arrangementer vi har været til sammen. Samtidig har vi godt 10.000 følgere på Facebook.

Det er netop på baggrund af forholdet til vores abonnenter, at vi nu vælger en lidt anden model fremover. Vi har en løbende dialog med vores abonnenter, på tværs af arrangementer og det virker mest naturligt at det er den vinkel vi tager fremover.  Det vil sige, at vi fremover, så vidt det er muligt, vil følge vores abonnenter hvorend de deltager ved et motionsarrangement.

HVAD MED DE DELTAGERE DER IKKE ER VORES ABONNENTER?

Vi ved faktisk ikke hvordan vores abonnenter ser ud, så vi fotograferer alle for at være sikre på at kunne levere billeder til alle. For at opnå den bedst mulige oplevelse, både for vores abonnenter og ikke-abonnenter, vil vi mægtig gerne tilbyde alle arrangører et 100% sponsorat i form af billedservice pr. 2018, så alle deltagere kan få glæde af personlige og gratis billeder.

HANDLING

Nedenfor kan I få mere information om vores service, samt kontakte os:

Ja tak, vi vil gerne vide mere om sponsorat

 

I kan også læse nogle af vores relevante artikler:

"FÅ FLERE DELTAGERE TIL JERES ARRANGEMENT"

"HVORNÅR ER DET BEDSTE TIDSPUNKT AT SENDE TILBUD PÅ STARTNUMRE"

"ER RABATTEN RELEVANT I FORHOLD TIL HVORNÅR MAN TILMELDER SIG?"

ER DU KLAR OVER DINE RETTIGHEDER VED MOTIONSARRANGEMENTER?

I takt med den enorme vækst af motionsarrangementer, ses der i højere grad, mere eller mindre kreative måder at omgåes lovgivningen, i konkurrencen om deltagernes gunst. Nogle gange skyldes det nok bare manglende lyst/evne til at have sat sig ordentlig ind i loven.

Vi har, i denne artikel, valgt at fokusere på to områder: samtykke ved tilmelding og samtykke ifm med billeder taget ved motionsarrangementer. I virkeligheden er der tale om én og samme sag.

Med "samtykke", menes at man som person afgiver sit samtykke til f.eks. enten at ville modtage email (typisk nyhedsbreve) fra 2. og 3. part eller give samtykke til at billeder med ens genkendelige ansigt, må bruges kommercielt.

Hvad siger loven?

Et samtykke skal afgives aktivt og frivilligt, samt på et informeret og konkretiseret grundlag. Dvs at det ikke må være en del af handelsbetingelserne da det så ikke længere er frivilligt (med mindre du kan tilvælge det).

Du har sikkert oplevet noget á la "Ved at tilmelde dig arrangementet, accepterer du at modtage vores nyhedsbrev...", eller "du accepterer at billeder og video taget ved arrangementet må bruges kommercielt..." Begge er i strid med lovgivningen såfremt du ikke selv har mulighed for, aktivt, at tilvælge dette...det må ikke være en del af handelsbetingelserne.

Arrangør, fotograf eller andre interessenter, har INGEN rettigheder inogen som helst form for kommerciel brug af billeder med dit genkendelige ansigt, uden dit specifikke samtykke. Dette gælder iøvrigt alle former for kommercielle aktiviteter som reklame/markedsføring, vandmærke/logo etc. 

Et samtykke skal desuden være indhentet på et informeret og konkretiseret grundlag, altså skal det tydeligt fremgå HVEM du afgiver samtykke til, og HVAD du afgiver samtykke til. Begge skal være synlige dér hvor du angiver din email adresse, og ikke på sidste side i en process, eller gemt bag flere link/skjulte sider.

Hvad må man, og hvad må man ikke, som kommerciel part?

 • det er ikke lovligt at kræve samtykke til nyhedsbreve etc som en del af handelsbetingelserne, med mindre dette kan tilvælges (ikke fravælges).
 • det er ikke lovligt at kræve samtykke til kommercielt brug af billeder med genkendelige ansigter (uanset hvor mange personer der er på billedet) med mindre der forelægger et frivilligt og aktivt afgivet samtykke til dette, specifikt (må  ligeledes ikke være en del af handelsbetingelserne med mindre dette kan tilvælges (ikke fravælges)).
 • det er ikke lovligt at sende opfordrende salgsmail eller lign. til tidligere års deltagere, med mindre der forelægger at specifikt samtykke til dette, FØRSTE gang der er foretaget at køb (Markedsføringslovens §6 stk 2. er ofte misforstået i den sammenhæng)
 • det er lovligt at bruge billeder med genkendelige ansigter så længe det f.eks. er redaktionelt og tjener almindheden, med mindre det med rette kan unddrages offentligheden (æreskrænkende etc)

Hvad har du ret til?

 • du kan til enhver tid, og gratis, tilbagekalde et samtykke (er data videreleveret skal du gøre det hos modtageren)
 • du kan til enhver tid kræve indsigt i hvilken data en virksomhed ligger inde med, omkring dig
 • du kan til enhver tid kræve et billede af dig fjernet, såfremt dit genkendelige ansigt er brugt i kommercielle sammenhænge. 

Kilder:

 • Personlighedsloven - privatlivets fred
 • Straffeloven om freds- og æreskrænkelser
 • Markedsføringsloven §1 - God markedsføringsskik, samt markedsføringsloven §6 - uanmodede mail-henvendelser
 • Lov om behandling af personoplysninger

Desuden:

Forbrugerombudsmandens retningslinier for anvendelse af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn i markedsføringen (april 1987 med kommentar af juli 1997)

ER RABATTEN RELEVANT I FORHOLD TIL HVORNÅR MAN TILMELDER SIG?

Langt de fleste arrangører arbejder med rabatter og early birds (rabat på tilmelding i god tid, i en begrænset perdiode), men har rabatten reel indflydelse på tilmeldingsfrekvensen? I vores daglige dialog med hundredevis af arrangører, har vi tilegnet os en værdifuld viden omkring rabatter og early birds. Det er svært at sige noget signifikant i forhold til antal tilmeldinger relateret til størrelsen på rabatten - med andre ord, giver det flere tilmeldinger dets større rabatten er?

Vi satte os for at undersøge sagen og spørge dem det handler om - nemlig deltagerne. I et spørgeskema med mere end 2.000 besvarelser, lød spørgsmålet: "Er størrelsen på rabatten relevant i forhold til hvornår du tilmelder dig?". Følgende resultat blev opnået:

Konklussionen må være, at selvom rabatten (som i vores undersøgelse ikke har en defineret størrelse) har en vis relevans, men kun for godt 2/3, den resterende 1/3 mener ikke det er relevant. 

HVORNÅR ER RABATTEN SÅ KORREKT DEFINERET = RELEVANS?

En rabat har vel på et eller andet plan, altid relevans da "relevansen" nok mest også afhænger af størrelsen på rabatten.

Først og fremmest virker det negativt på troværdigheden at give for store rabatter, endsige rabatter i det hele taget. Samtidig fremstår man som "pushy".  Hvis man f.eks. har en pris på startnummer til 400,- og sælger det for 300,-, fortæller det potentielle købere to ting:

 • - Den egentlige pris er 300,-, men du er villig til at tage 100,- ekstra. Du fremstår utroværdig.
 • - Du vil have køberne tilpasset din tidsplan, ikke købernes. Du fremstår aggressiv og desperat.

Kunder er skeptiske over at handle hos utroværdige sælgere og du ender ud med fokus ligger på utroværdighed fremfor det reelle tilbud. Det er derfor en rigtig god idé at annoncere rabatten i god tid og inden den reelt starter. På den måde, virker du mindre desperat samt mere troværdig.

Rabattens størrelse har naturligvis også en relevans, men for meget rabat kan også virke utroværdigt. Hvis du giver f.eks. 5% rabat, vil det ikke have indflydelse på salget da det er for lidt. Omvendt, hvis du giver en rabat på 50% eller mere, signalerer det et brandudsalg og at der ikke er ret mange tilmeldte. Det handler om at ramme det rette niveau med den rigtige historie.

Istedet for reel rabat, kan man f.eks. benytte sig af mængderabat - 2 for én bestemt pris, eller give en medgift som f.eks. et par kvalitets løbesokker. Vi stillede vores abonnenter følgende spørgsmål: "Hvad kunne være mere interessant end f.eks. rabat på startnummer ved tilmelding?"

Baseret på ca. 2.500 besvarelser, fik vi følgende resultat:

har I brug for hjælp til markedsføring af jeres arrangement? Læs mere

HVORNÅR, ER DET BEDSTE TIDSPUNKT AT SENDE TILBUD PÅ STARTNUMRE?

Tidspunktet for hvornår det er bedst at sende en mail med tilbud af startnumre, afhænger af flere ting. Forudsat at man har udsendt mailen på bedst tænkelige tidspunkt for højeste åbenrate, gælder det om at have kendskab til den enkelte modtagers profil. Det er naturligvis et større arbejde at holde styr på, hvornår hver eneste nyhedsbrevsmodtager ønsker at modtage tilbud (adfærd baseret på klik, åbninger m.m.). Har man ikke den information, må man bruge det generelle billede for en bestemt målgruppe (f.eks. information indhentet via statistikker, brugerundersøgelser/spørgeskemaer og polls).

Typen af arrangement, har en reel betydning for hvornår en potentiel deltager er modtagelig overfor tilbud da nogle arrangementer kræver længere forberedelse. F.eks. Triathlon og Marathon, dvs at der er større tilbøjelighed til at købe et startnummer i god tid, typisk 6 mdr. før afvikling. (kilde: SportPicture Poll)

Efterspørgslen er også en væsentlig faktor. Har et arrangement en stor efterspørgsel og samtidig et begrænset antal startnumre, tilsidesættes normal adfærd for behov af køb af startnummer og deltagerne bliver pro-aktive i forbindelse med køb af startnummer. Det er dog de færreste arrangementer der er fuldtegnet.

Udbud er ligeledes en faktor man bør kalkulere med. Antallet af arrangementer er har været i kraftig vækst, samtidig med at udvalget af arrangementstyper er øget. Deltagerne har langt flere muligheder på tværs af arrangementstyper og vælger ofte at prøve noget forskelligt, noget nyt måske. I lyset af dette, kan der være en tendens til at flere venter med at tage en beslutning til sidste øjeblik, specielt på arrangementer som ikke kræver større forberedelse.

Vi har spurgt vores abonnenter, hvornår de helst ville have tilbud på startnumre og nedenfor kan du se hvad de svarede. Statistikken er baseret på mere end 3.000 besvarelser.

Det burde ikke overraske at man som arrangør, med stor fordel, burde tilbyde næste års tilmelding umiddelbart efter indeværende års arrangement. Deltagerne har stadig en frisk erindring om deltagelsen, så det er her der kan hentes en bunke tilmeldinger så man ikke står i de sidste uger og er desperat med rabatter og lign.

Læs også vores artikel om rabat, "ER RABATTEN RELEVANT I FORHOLD TIL HVORNÅR MAN TILMELDER SIG?"

 

FÅ FLERE DELTAGERE TIL JERES ARRANGEMENT

Motionsløbsbranchen har ændret sig meget de sidste par år med et enormt udbud af løb. I danmark er antallet af motionsløb oppe på ca. 1.600 løb om året, det er i snit ca. 4 løb om dagen! Samtidig med udbuddet af løb, er udvalget af løbstyper også udvidet og langt de fleste motionsaktive vælger at deltage i forskellige typer af løb, dvs at loyaliteten er ikke den samme som den har været.

Markedsmætningen er en realitet, og de fleste arrangementer oplever en kraftig tilbagegang af tilmeldte deltagere, hvilket er helt naturligt set i lyset af at efterspørgslen ikke har ændret sig - der bliver ikke flere deltagere, blot flere arrangører der skal deles om den samme pulje.

Kravene til markedsføring er i den grad skærpet i kampen om deltagernes gunst, samtidig med kravet om at deltagerne vil have en øget totaloplevelse hver gang.

Hvordan får I så flere deltagere til jeres arrangement?

Hvis vi tager udgangspunkt i hvervningen af deltagere, er det er i virkeligheden enkelt. I skal kende jeres deltagerprofil - hvem kunne være interesseret i netop jeres løbsprofil (område, distancer, løbstype etc.)? Når I kender den typiske deltagerprofil, kan I begynde at skabe kendskab til jeres arrangement gennem en lang række platforme som f.eks. email, sociale medier, radio, tv, flyers, magasiner, fællestræning m.fl. 

Hvilke platforme skal man vælge?

Der er flere parametre at udvælge dette fra: økonomi, spredning, match, måling, re-marketing, re-targeting m.fl.

Hvis man tager de forskellige platforme fra en ende af, hvor den billigste metode er først (vi har udvalgt de mest relevante), får vi:

Email til tidligere deltagere

Det er let (og naturligt) at sende en mail til forrige års deltagere, matchet er 100% da man ved de har deltaget tidligere. Udfordringen her er at det jvf. markedsføringsloven kræver et specifikt samtykke til dette. Man må altså ikke bare sende en mail til alle tidligere deltagere uden et klart samtykke om dette. Det er vores klare overbevisning at kun ganske få har indhentet dette samtykke korrekt og markedsføringen i værste tilfælde er ulovlig.

Facebook opslag på siden

Fungerer lidt på samme måde som med email til tidligere deltagere, dog ses den slags opslag kun af ca. 2% af følgerne og antallet af klik til tilmeldingsiden er så lavt som 0,7%, så det giver stort set ingen konvertering. Like af opslag er ikke en garanti for salg, det er blot en tilkendegivelse! Facebook opslag er også fint til at drive folk mod tilmelding til nyhedsbrev.

Facebook sponsoreret opslag

Er et opslag som eksponeres overfor en defineret målgruppe, udfordringen her er at du ikke kender dine modtagere, selvom du har angivet "Halvmarathon", "København", "Aldersgruppe" - kræver det at folk har en reel interesse for det og ikke blot liker. Facebook ved ikke om du er hyppig deltager i halvmarathon i københavn, deres algoritme gætter på dine opslag og interesser. Facebook som markedsføringskanal er billigt og nemt, men giver stort set ingen salg. Udfordringen er her at man ikke kan måle på indsats, opfange købssignaler og justere markedsføringen. Statistikken er den samme eller ringere som ved alm. opslag.

Email markedsføring

Den traditionelle email markedsføring er stadig nummer ét når det kommer til konvertering. Ifølge ReachMail, åbnes email af gns. 23,73% og indholdet ses af ca. 90%. Antallet af klik ligger gns. på ca. 3,75%, hvilket giver langt flere konverteringer. Samtidig er email personligt og der  kan opfanges købssignaler med justering efterfølgende. Ressourcemæssigt er email marketing tungere end sociale medier, både på systemudgifter og redaktionelt. Endnu en styrke ved email, er at man konstant kan kvalificere sine brugere og bedre skræddersy kampagner mod netop den enkeltes behov og interesser (foretrukne løbstyper, distancer, lokation o.s.v.). 

Magasiner/Flyers

Er en fin(dog økonomisk krævende) måde at skabe kendskab overfor et snævert begrænset antal relevante deltagerprofiler, men skaber ikke reel trafik og dermed ingen måling og justering.

Klassisk Mediepartner

Nogle arrangører vælger at benytte såkaldte mediepartnere som f.eks. "mediehuse", hvor man får nogle microbannere placeret på sider, der i forvejen drukner af snesevis af andre bannere som ingen relevans har i forhold til arrangementet eller modtageren specifikt. Det er efter vores erfaring (i dialog med mange arrangører) at det ikke giver noget særlig salg da modtagerne spænder bredt. Samtidig er det en relativ dyr markedsføring da prisen for et salg (kommision) typisk er mellem 40-100,- pr. salg - af totalsalget da der ikke er mulighed for tracking! Fordelen er dog at man ikke selv skal gøre noget aktivt i forbindelse med markedsføringen.

Hvad er så den bedste metode?

Der findes generelt nok ikke en bedste metode, men i forhold til markedføring af arrangementer, handler det om at skabe en kritisk masse, f.eks. et nyhedsbrev (også drevet gennem Facebook), som man kan markedsføre overfor. Nogle benytter andres "nyhedsbreve"/deltagermails som en slags co-branding, vær dog opmærksom på at der er indhentet lovlig samtykke til dette, da det kan koste dyrt.

Når man skabt en kritisk masse, kan man begynde at udsende nyhedsbreve til abonnenterne og måle på klik/adfærd og efterfølgende tilpasse markedsføringen. Har man samtidig benyttet sig af Facebook pixel, kan man lave en effektiv re-targeting gennem skræddersyede Facebook-kampagner overfor præcis dem der har vist interesse (opsamling af købssignal). Denne kombination er særdeles effektiv.

Vil du vide mere om HVORDAN VI KAN HJÆLPE JER MED AT NÅ UD TIL DEN RIGTIGE MÅLGRUPPE på det rette tidspunkt?

Læs mere om hvad vi kan hjælpe dig/jer med i markedsføringen af jeres arrangement. Vi er danmarks største medie for motionsaktive. Mere end 70% af alle motionsaktive danskere, modtager ugentlig vores nyhedsbrev.

Læs mere