ER RABATTEN RELEVANT I FORHOLD TIL HVORNÅR MAN TILMELDER SIG?

Langt de fleste arrangører arbejder med rabatter og early birds (rabat på tilmelding i god tid, i en begrænset perdiode), men har rabatten reel indflydelse på tilmeldingsfrekvensen? I vores daglige dialog med hundredevis af arrangører, har vi tilegnet os en værdifuld viden omkring rabatter og early birds. Det er svært at sige noget signifikant i forhold til antal tilmeldinger relateret til størrelsen på rabatten - med andre ord, giver det flere tilmeldinger dets større rabatten er?

Vi satte os for at undersøge sagen og spørge dem det handler om - nemlig deltagerne. I et spørgeskema med mere end 2.000 besvarelser, lød spørgsmålet: "Er størrelsen på rabatten relevant i forhold til hvornår du tilmelder dig?". Følgende resultat blev opnået:

Konklussionen må være, at selvom rabatten (som i vores undersøgelse ikke har en defineret størrelse) har en vis relevans, men kun for godt 2/3, den resterende 1/3 mener ikke det er relevant. 

HVORNÅR ER RABATTEN SÅ KORREKT DEFINERET = RELEVANS?

En rabat har vel på et eller andet plan, altid relevans da "relevansen" nok mest også afhænger af størrelsen på rabatten.

Først og fremmest virker det negativt på troværdigheden at give for store rabatter, endsige rabatter i det hele taget. Samtidig fremstår man som "pushy".  Hvis man f.eks. har en pris på startnummer til 400,- og sælger det for 300,-, fortæller det potentielle købere to ting:

  • - Den egentlige pris er 300,-, men du er villig til at tage 100,- ekstra. Du fremstår utroværdig.
  • - Du vil have køberne tilpasset din tidsplan, ikke købernes. Du fremstår aggressiv og desperat.

Kunder er skeptiske over at handle hos utroværdige sælgere og du ender ud med fokus ligger på utroværdighed fremfor det reelle tilbud. Det er derfor en rigtig god idé at annoncere rabatten i god tid og inden den reelt starter. På den måde, virker du mindre desperat samt mere troværdig.

Rabattens størrelse har naturligvis også en relevans, men for meget rabat kan også virke utroværdigt. Hvis du giver f.eks. 5% rabat, vil det ikke have indflydelse på salget da det er for lidt. Omvendt, hvis du giver en rabat på 50% eller mere, signalerer det et brandudsalg og at der ikke er ret mange tilmeldte. Det handler om at ramme det rette niveau med den rigtige historie.

Istedet for reel rabat, kan man f.eks. benytte sig af mængderabat - 2 for én bestemt pris, eller give en medgift som f.eks. et par kvalitets løbesokker. Vi stillede vores abonnenter følgende spørgsmål: "Hvad kunne være mere interessant end f.eks. rabat på startnummer ved tilmelding?"

Baseret på ca. 2.500 besvarelser, fik vi følgende resultat:

har I brug for hjælp til markedsføring af jeres arrangement? Læs mere