ER DU KLAR OVER DINE RETTIGHEDER VED MOTIONSARRANGEMENTER?

I takt med den enorme vækst af motionsarrangementer, ses der i højere grad, mere eller mindre kreative måder at omgåes lovgivningen, i konkurrencen om deltagernes gunst. Nogle gange skyldes det nok bare manglende lyst/evne til at have sat sig ordentlig ind i loven.

Vi har, i denne artikel, valgt at fokusere på to områder: samtykke ved tilmelding og samtykke ifm med billeder taget ved motionsarrangementer. I virkeligheden er der tale om én og samme sag.

Med "samtykke", menes at man som person afgiver sit samtykke til f.eks. enten at ville modtage email (typisk nyhedsbreve) fra 2. og 3. part eller give samtykke til at billeder med ens genkendelige ansigt, må bruges kommercielt.

Hvad siger loven?

Et samtykke skal afgives aktivt og frivilligt, samt på et informeret og konkretiseret grundlag. Dvs at det ikke må være en del af handelsbetingelserne da det så ikke længere er frivilligt (med mindre du kan tilvælge det).

Du har sikkert oplevet noget á la "Ved at tilmelde dig arrangementet, accepterer du at modtage vores nyhedsbrev...", eller "du accepterer at billeder og video taget ved arrangementet må bruges kommercielt..." Begge er i strid med lovgivningen såfremt du ikke selv har mulighed for, aktivt, at tilvælge dette...det må ikke være en del af handelsbetingelserne.

Arrangør, fotograf eller andre interessenter, har INGEN rettigheder inogen som helst form for kommerciel brug af billeder med dit genkendelige ansigt, uden dit specifikke samtykke. Dette gælder iøvrigt alle former for kommercielle aktiviteter som reklame/markedsføring, vandmærke/logo etc. 

Et samtykke skal desuden være indhentet på et informeret og konkretiseret grundlag, altså skal det tydeligt fremgå HVEM du afgiver samtykke til, og HVAD du afgiver samtykke til. Begge skal være synlige dér hvor du angiver din email adresse, og ikke på sidste side i en process, eller gemt bag flere link/skjulte sider.

Hvad må man, og hvad må man ikke, som kommerciel part?

 • det er ikke lovligt at kræve samtykke til nyhedsbreve etc som en del af handelsbetingelserne, med mindre dette kan tilvælges (ikke fravælges).
 • det er ikke lovligt at kræve samtykke til kommercielt brug af billeder med genkendelige ansigter (uanset hvor mange personer der er på billedet) med mindre der forelægger et frivilligt og aktivt afgivet samtykke til dette, specifikt (må  ligeledes ikke være en del af handelsbetingelserne med mindre dette kan tilvælges (ikke fravælges)).
 • det er ikke lovligt at sende opfordrende salgsmail eller lign. til tidligere års deltagere, med mindre der forelægger at specifikt samtykke til dette, FØRSTE gang der er foretaget at køb (Markedsføringslovens §6 stk 2. er ofte misforstået i den sammenhæng)
 • det er lovligt at bruge billeder med genkendelige ansigter så længe det f.eks. er redaktionelt og tjener almindheden, med mindre det med rette kan unddrages offentligheden (æreskrænkende etc)

Hvad har du ret til?

 • du kan til enhver tid, og gratis, tilbagekalde et samtykke (er data videreleveret skal du gøre det hos modtageren)
 • du kan til enhver tid kræve indsigt i hvilken data en virksomhed ligger inde med, omkring dig
 • du kan til enhver tid kræve et billede af dig fjernet, såfremt dit genkendelige ansigt er brugt i kommercielle sammenhænge. 

Kilder:

 • Personlighedsloven - privatlivets fred
 • Straffeloven om freds- og æreskrænkelser
 • Markedsføringsloven §1 - God markedsføringsskik, samt markedsføringsloven §6 - uanmodede mail-henvendelser
 • Lov om behandling af personoplysninger

Desuden:

Forbrugerombudsmandens retningslinier for anvendelse af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn i markedsføringen (april 1987 med kommentar af juli 1997)